Hvad rimer på Urdu (77 ord)

Herunder kan du se 77 ord der rimer på Urdu.

Ord på 1 stavelse der rimer på Urdu

 • Gnu
 • Nu
 • Dbu
 • Fru
 • Sgu
 • IQ
 • Gru
 • Sku
 • Cpu
 • Skru
 • Ru
 • Tru
 • Su
 • Snu
 • Gu
 • Ku

Ord på 2 stavelser der rimer på Urdu

 • Hustru
 • Peru
 • Itu
 • Kung-fu
 • Juhu
 • Zulu
 • Endnu
 • Tofu
 • Emu
 • Abu (navn)
 • Ildhu
 • Guru
 • Pingu (tegnefilm)
 • Lou (navn)
 • Tabu
 • ædru
 • Jomfru
 • Lau (navn)
 • Omhu

Ord på 3 stavelser der rimer på Urdu

 • Syjomfru
 • Provenu
 • Pikachu
 • Timbuktu
 • Enkefru
 • Isjomfru
 • Malou (navn)
 • Skønjomfru
 • Bondesnu
 • Haiku
 • Parvenu
 • Jaloux
 • Hædersfru
 • Husjomfru
 • Kænguru
 • Medhustru
 • Malibu

Ord på 4 stavelser der rimer på Urdu

 • Ægtehustru
 • Jiu-jitsu
 • Butiksjomfru
 • Plateau
 • Merprovenu
 • Kammerjomfru
 • Tiramisu
 • Kogejomfru
 • Barbecue
 • Barnehustru
 • Bagerjomfru
 • Ærkehertug
 • Kahytsjomfru
 • Gammeljomfru

Ord på 5 stavelser der rimer på Urdu

 • Brolæggerjomfru
 • Skatteprovenu
 • Afgiftsprovenu
 • Smørrebrødsjomfru
 • Nettoprovenu
 • Bruttoprovenu

Ord på 6 stavelser der rimer på Urdu

 • Koncertbureau
 • Rejsebureau
 • Klippeplateau

Ord på 7 stavelser der rimer på Urdu

 • Auktionsprovenu
 • Detektivbureau