Hvad rimer på Knalde (35 ord)

Herunder kan du se 35 ord der rimer på Knalde.

Ord på 2 stavelser der rimer på Knalde

 • Lalle
 • Nalle (kælenavn)
 • Stalde
 • Galde
 • Valle
 • Alle
 • Kalde
 • Skalle
 • Balle
 • Smalle
 • Calle (kælenavn)
 • Falde
 • Malle (fisk)
 • Palle
 • Kalle (kælenavn)

Ord på 3 stavelser der rimer på Knalde

 • Bifalde
 • Hidkalde
 • Kostalde
 • Fremkalde
 • Bortfalde
 • Forfalde
 • Afskalle
 • Bønfalde
 • Nedkalde
 • Røvballe
 • Frafalde
 • Opkalde
 • Opstalde

Ord på 4 stavelser der rimer på Knalde

 • Svinestalde
 • Sugemalle (fisk)
 • Overfalde
 • Grisestalde
 • Skideballe
 • Hestestalde

Ord på 5 stavelser der rimer på Knalde

 • Tilbagekalde